Intentieverklaring

1. De doelstelling van de Leusense Conferentie is het bieden van Bijbels verantwoorde toerusting voor christenen uit kerken die voortkomen uit de Reformatie en staan op de grondslag van Gods Woord en de Drie Formulieren van Eenheid. (meer uitleg over de doelstelling vindt u bij de meest gestelde vragen)

2. Om dit doel na te streven organiseert de stuurgroep van de Leusense Conferentie conferenties, c.q. lezingen voor leden van kerken die uit de Reformatie zijn voortgekomen en op de grondslag van Gods Woord en de Drie Formulieren van Eenheid staan. Zo kunnen christenen bijeenkomen om zich gezamenlijk te onderwerpen aan Gods onfeilbaar Woord. Na de lezing is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

3. Van sprekers wordt expliciet gevraagd, dat zij het absoluut gezag van Gods heilig en onfeilbaar Woord erkennen en zonder enig voorbehoud van daaruit onderwijs willen geven.

4. De conferenties kennen een vast verloop. zie verder werkwijze.

 

 

 

Maranathakerk