Financiën

Ter ondersteuning van de Leusense Conferentie stellen we uw giften zeer op prijs!

Vanwege de hoge kosten voor het aanhouden van een bankrekeningnummer hebben we besloten onze bankrekening op te heffen. U kunt ons steunen door een geldelijke gift tijdens de collecte na afloop van de lezing.

Bekijk hier de financiële overzichten van de afgelopen seizoenen:

financien seizoen 2022-2023

financien seizoen 2021-2022

financien seizoen 2019-2020 (2021)

financien seizoen 2018-2019

financien seizoen 2017-2018

financien seizoen 2016-2017

financiën seizoen 2015-2016

financiën seizoen 2014-2015

financiën seizoen 2013-2014

De Leusense Conferentie is ontstaan uit een particulier initiatief. We worden niet gesubsidieerd, in welke vorm dan ook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maranathakerk