De laatste lezing van dit seizoen was op vrijdag 17 mei. Ds. R. van de Beek sprak over het onderwerp ‘prediking bij de Puriteinen‘. De lezing is op onze website terug te luisteren.

Het thema en data voor het volgende seizoen zijn nog niet bekend.

Via de nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte van de komende lezingen. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan even een kort mailtje. Vanaf vorig seizoen zijn de lezingen met geluid en/of met beeld terug te luisteren.


De stuurgroep werd bij de keuze van het thema van het afgelopen seizoen op het spoor gezet door een lezing over ‘The Pineapple Story’. Die lezing is in het Engels, hier vindt u een link naar deze lezing op YouTube. Een (korte) Nederlandse samenvatting van deze lezing staat hier.

De Leusense Conferentie is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

De tekening bovenaan deze pagina is een gedeelte van een prent uit het boek ‘De pelgrimsreis’ van John Bunyan. Een korte samenvatting van het leven van John Bunyan en het boek leest u hier.

Maranathakerk