We hebben als thema voor dit seizoen gekozen:

‘Christen zijn in de praktijk: Hij Bidt!’

De eerstvolgende lezing zal zijn op D.V. oktober 2022. Spreker op die avond is ds. P. de Vries (HHK).

Hij heeft als onderwerp voor zijn lezing gekozen ‘De Bijbel als reisgids’. God heeft ons immers de Bijbel gegeven voor onderweg, en daarom moeten we de Bijbel ook lezen zoals die zichzelf aandient, namelijk als de stem van de levende God. Dan gaat het erom dat wij lezen wat er staat en dat wij laten staan wat wij lezen. De Bijbel is ons gegeven opdat wij God werkelijk leren kennen en heel ons leven in Zijn dienst stellen. Deze zaken komen in de lezing van ds. De Vries naar voren.
Locatie: in het kerkgebouw van de Hersteld Herv. Gemeente Rouveen aan de Oude Rijksweg 436, Rouveen.
De lezing begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk (wel een collecte).

De stuurgroep werd bij de keuze van het thema voor dit seizoen op het spoor gezet door een lezing over ‘The Pineapple Story’. Die lezing is in het Engels, hier vindt u een link naar deze lezing op YouTube. Een (korte) Nederlandse samenvatting van deze lezing staat hier.

Via de nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte van de datum en het thema.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan even een kort mailtje. Vanaf vorig seizoen zijn de lezingen zowel met beeld als geluid terug te luisteren.

 


De Leusense Conferentie is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

De tekening bovenaan deze pagina is een gedeelte van een prent uit het boek ‘De pelgrimsreis’ van John Bunyan. Een korte samenvatting van het leven van John Bunyan en het boek leest u hier.

Maranathakerk