De eerstvolgende lezing hopen we op D.V. vrijdagavond 6 maart te houden.

De heer K. de Jong hoopt te spreken over het thema ‘Scheppingsorde, rentmeesterschap en klimaatmars’.

In de strijd om de ‘redding’ van deze wereld wordt een stortvloed van meningen ons opgedrongen. Maar hoe verhoudt zich dat met ons rentmeesterschap? Moeten we vooraan staan in de klimaatmars of juist een ander geluid laten horen?

Meer daarover in de lezing.

U kunt ons ook volgen op onze Facebookpagina.


De Leusense Conferentie is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

De tekening boven aan deze pagina is een gedeelte van een prent uit het boek ‘De pelgrimsreis’ van John Bunyan. Een korte samenvatting van het leven van John Bunyan en het boek leest u hier.

Nieuwsberichten

Maranathakerk