Eerstkomende lezing op vrijdag 8 oktober 2021

De stuurgroep meent dat onder de huidige omstandigheden de lezingen hervat kunnen worden. Daarvoor zijn we dankbaar. Als jaarthema is gekozen voor: Geestelijke toerusting in een veranderend klimaat’.

Dhr. R. Groeneboom (werkzaam bij Stichting de Ondergrondse Kerk, SDOK), hoopt op D.V. vrijdag 8 oktober een lezing te houden met als titel: ‘Lessen van vervolgde christenen om weerbaar te zijn’. Hij wil ons een spiegel voorhouden. De afgelopen jaren sprak hij wereldwijd veel vervolgde christenen. Ze leerden hem hoe je als christen geestelijk weerbaar kunt zijn in een klimaat van onbegrip en vervolging.

LET OP!  andere locatie
Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG), Oude Rijksweg 436 te Rouveen.
aanvang: 20.00 uur (toegang gratis – wel is er een collecte voor de SDOK)


We volgen de RIVM-richtlijnen voor de coronamaatregelen.
Aanmelding vooraf is gewenst (alleen het vermelden van uw naam is voldoende) via een mail naar leusenseconferentie@gmail.com
Het aantal zitplaatsen in de kerk is beperkt tot ca. 100. Mocht u zich na aanmelding onverhoopt willen afmelden of mocht u een vraag hebben, stuur dan een email.


De Leusense Conferentie is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

De tekening bovenaan deze pagina is een gedeelte van een prent uit het boek ‘De pelgrimsreis’ van John Bunyan. Een korte samenvatting van het leven van John Bunyan en het boek leest u hier.

Maranathakerk