De eerstvolgende lezing hopen we DV donderdag 28 november te houden.

Ds.  J. den Boer (HHK) hoopt dan een lezing te houden met als titel ‘Pelgrimsreis naar Jeruzalem’. Van harte welkom!
Hieronder staan de data van de nog komende lezingen van dit seizoen.
Noteert u de data alvast in uw agenda?

donderdag 28 november 2019:
Ds. J. den Boer (HHK)

vrijdag 31 januari 2020:
Dr. M.J. Kater (CGK)

donderdag 5 maart 2020:
Ds. W.M. v.d. Linde (HHK)

vrijdag 24 april 2020:
Ds. J.M.J. Kieviet (CGK)

 


De Leusense Conferentie is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

De tekening boven aan deze pagina is een gedeelte van een prent uit het boek ‘De pelgrimsreis’ van John Bunyan. Een korte samenvatting van het leven van John Bunyan en het boek leest u hier.

Nieuwsberichten

Maranathakerk