Het thema van dit seizoen is: ‘Christen zijn in de praktijk: Hij Bidt!’

De eerstvolgende lezing zal zijn op D.V. donderdag 24 november 2022. Spreker is dan ds. R. P. van Rooijen (HHK).

Hij heeft als onderwerp voor zijn lezing gekozen:
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’. Een Bijbels-theologische beschouwing over de erfenis van de Franse Revolutie vandaag de dag aan de hand van de Heilige Schrift en de Heidelbergse Catechismus.

Locatie: kerkgebouw van de Hersteld Herv. Gemeente Rouveen, Oude Rijksweg 436, Rouveen.
De lezing begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk (wel een collecte).

Via de nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte van de komende lezingen.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan even een kort mailtje. Vanaf vorig seizoen zijn de lezingen zowel met beeld als geluid terug te luisteren.


De stuurgroep werd bij de keuze van het thema voor dit seizoen op het spoor gezet door een lezing over ‘The Pineapple Story’. Die lezing is in het Engels, hier vindt u een link naar deze lezing op YouTube. Een (korte) Nederlandse samenvatting van deze lezing staat hier.

De Leusense Conferentie is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

De tekening bovenaan deze pagina is een gedeelte van een prent uit het boek ‘De pelgrimsreis’ van John Bunyan. Een korte samenvatting van het leven van John Bunyan en het boek leest u hier.

Maranathakerk