De eerstvolgende lezing hopen we DV vrijdagavond 24 (!) januari 2020 te houden. Eerder werd aangegeven dat de lezing een week later zou zijn, helaas is dan de spreker verhinderd. Mocht u hier of daar een poster tegenkomen met de datum van de 31e, wilt u dat dan wijzigen in de 24e (dit om verwarring te voorkomen), alvast dank!
Dr. M.J. Kater (CGK) hoopt een lezing te houden met als titel ‘Het medicijn voor een kerk met uitputtingsverschijnselen’. Van harte welkom!

Hieronder staan de data van de nog komende lezingen van dit seizoen.
Noteert u de data alvast in uw agenda?

donderdag 5 maart 2020:
Ds. W.M. v.d. Linde (HHK)

vrijdag 24 april 2020:
Ds. J.M.J. Kieviet (CGK)

 

 

 

 


De Leusense Conferentie is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

De tekening boven aan deze pagina is een gedeelte van een prent uit het boek ‘De pelgrimsreis’ van John Bunyan. Een korte samenvatting van het leven van John Bunyan en het boek leest u hier.

Nieuwsberichten

Maranathakerk