Werkwijze

Hieronder een toelichting over de werkwijze/regelingen van de Leusense Conferentie.

Van sprekers wordt expliciet gevraagd, dat zij het absoluut gezag van Gods heilig en onfeilbaar Woord erkennen en zonder enig voorbehoud van daaruit onderwijs willen geven.

De conferenties kennen een vast verloop:

  • Zingen (ca. 10 – 15 minuten; psalmen en geestelijke liederen)
  • Gebed
  • Schriftlezing
  • Lezing
  • (eventuele) Mogelijkheid tot stellen van vragen
  • Gebed
  • Zingen (ca. 10 minuten; psalmen en geestelijke liederen) en collecte
  • Koffiedrinken en nabespreken.

 

 

 

Maranathakerk