Stuurgroep

De Leusense Conferentie staat onder leiding van stuurgroepleden

 • De stuurgroep is een particulier initiatief van leden uit kerken zoals verwoord in de intentieverklaring.
 • Een stuurgroeplid is belijdend lid van één van de kerken zoals verwoord in de intentieverklaring  en onderschrijft de doelstelling van de Leusense Conferentie van harte.
 • De stuurgroep bestaat uit een woordvoerder, een secretaris en een penningmeester, alsmede leden zonder nader bepaalde functie.
 • Stuurgroepleden worden niet op voordracht gekozen, maar door de stuurgroep zelf benaderd.
 • De stuurgroep bepaalt de onderwerpen waarover lezingen/conferenties gehouden worden en nodigt sprekers uit, die voorganger zijn in de kerken zoals verwoord in de intentieverklaring.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Jaco Visscher (woordvoerder/contactpersoon)
  tel: 0529-401908
  mob: 06-51231206

  email: lezingen@leusenseconferentie.nl
 • vacant (financieel beheer)
 • Dian Schuurman (secretariaat)
 • Johan Janssen
 • Johannes Janssen
 • Teun de Jong
 • Reint Schuurman (website beheer)

Onderschrijft u ook van harte de doelstelling en en wilt u zich graag inzetten om aan het initiatief verder gestalte te geven? Neemt u dan vrijblijvend contact op met de woordvoerder van de stuurgroep; Jaco Visscher.

 

 

 

 

Maranathakerk