Komende lezing is op vrijdag 23 februari 2018;  Ds. D.J. Diepenbroek (HHK)
Thema: ‘Christus in de eerste hoofdstukken van Genesis’.

We hopen u (opnieuw) te mogen begroeten.

 

Voor alle lezingen geldt het voorbehoud van Jacobus 4: 15
… indien de Heere wil en wij leven zullen

 


De LEUSENSE CONFERENTIE is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

 

 

 

 

 

 

Share Button
Nieuwsberichten

Maranathakerk