» De eerstvolgende lezing in Nieuwleusen is op vrijdag 28 april 2017 op de vaste locatie in de Maranathakerk. Dit is tevens de laatste lezing van dit seizoen. De invulling van het thema ‘Verbond’ zal dan gaan over de ‘Verbondsmaaltijd’. Spreker is dan ds. J.M.J. Kieviet.


De LEUSENSE CONFERENTIE is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

 

 

 

 

 

 

Share Button
Nieuwsberichten

Maranathakerk