Het thema voor dit seizoen is  ‘Gods hand in de geschiedenis’. Hiermee bedoelen we aandacht te vragen voor het verstaan van de tijd waarin we leven.

De eerstvolgende lezing zal zijn op D.V. vrijdag 18 januari 2019. Op deze avond hoopt ds J.R. Visser (GKN) een lezing te houden. Verdere inhoudelijke gegevens volgen later.

De overige data van de lezingen in dit seizoen zijn:

  • donderdag 7 februari 2019, ds. Goudriaan (HG)
  • donderdag 7 maart 2019, dr. B.J. Spruyt (over de bekering van Joden in de 19e eeuw; de Schotse zending in Boedapest)
  • vrijdag 5 april, ds. H. Polinder (CGK).

Noteert u ze alvast in uw agenda?


 

De LEUSENSE CONFERENTIE is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

 

 

 

 

 

 

Share Button
Nieuwsberichten

Maranathakerk