Het thema voor dit seizoen is  ‘Gods hand in de geschiedenis’. Hiermee bedoelen we aandacht te vragen voor het verstaan van de tijd waarin we leven.

 

 

De eerstvolgende lezing zal zijn op D.V. donderdag 7 maart 2019. Op deze avond hoopt dr. B. J. Spruyt een lezing te houden. Het onderwerp zal zijn ‘De bekering van Joden in de 19e eeuw: de Schotse zending in Boedapest’.

 

 

 

De laatste lezing in dit seizoen zal zijn op D.V. vrijdag 5 april, spreker is dan ds. H. Polinder (CGK). Noteert u de datum alvast in uw agenda?


De LEUSENSE CONFERENTIE is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de Leusense Conferentie datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.

Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.

Share Button
Nieuwsberichten

Maranathakerk